Živilsko predelovalna industrija

Na osnovi znanj in izkušenj naših strokovnjakov ter uporabe strokovnih tehnologij izvajamo celovite in moderne rešitve za živilsko predelovalno industrijo, ki zagotavljajo boljše in bolj učinkovite proizvodne procese, obenem pa zmanjšaje posrednih in neposrednih stroškov proizvodnje. Naše projektne rešitve zagotavljajo izdelavo in vgradnjo ustrezne opreme in komponent, ki omogočajo, da je tehnološki proces v proizvodnji ustrezno celovito voden in integriran.

Za potrebe živilske industrije smo specializirani za izdelavo komponent procesne opreme.

To so:

  • cisterne – silosi volumnov od 5.000 do 200.000 litrov z hlajenjem in gretjem z izolacijo
  • oprema hlajenja in gretja
  • tlačno vakumske posode
  • pasterji
  • destilacije
  • cevovodi, armature