Stainless steel specialists.

Lastna proizvodnja

Nadzor in kakovost

Projektiranje

Lastni razvoj

Tradicija

Projektno vodenje

POSLANASTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Poslanstvo podjetja INOKS so inovativne rešitve za zadovoljstvo vseh poslovnih partnerjev. Vizija podjetja INOKS je postati vodilno podjetje na področju nerjaveče procesne opreme v Evropi. Naše vrednote se odražajo v naših zaposlenih, produktih, storitvah in razvoju podjetja.

PROIZVODNJA

INOKS se odvija na 7200 m2 pokrite površine. Delo bazira na sinergiji znanja, izkušenj ter inovativnosti, saj podjetje temelji na 61 letni tradiciji. Podjetje ima lastno projektivo, konstrukcijo, kakovostno proizvodnjo in montažo nerjaveče procesne opreme ter zahtevne galvanske površinske obdelave nerjavečih materialov.

NADZOR IN KAKOVOST

Quality management
V INOKS-u vlagamo ves trud v razvoj razvoj in kontrolo kakovosti. Največjo pozornost posvečamo dokumentaciji in kakovostni tehnološki pripravi dela, kjer spremljamo izdelke
od idej do merilnih protokolov in garancij.
Certifikati
Izdelki so izdelani skladno s standardom DIN 18800-7, PED97/23/ES. Kakovost v podjetju je usklajena z ISO9001:2000. Varjenje kontrolira lasten IWE. Varilci so testirani skladno s SIST EN 287-1.
Podjetje je dobitnik International award for technology and quality (Mednarodna nagrada za tehnologijo in kakovost).

PROJEKTIRANJE

INOKS nudi svojim poslovnim partnerjem posvetovanje in tehnično dokumentacijo preko svojih visoko kvalificiranih strokovnjakov z bogatim tehničnim znanjem. Z lastno projektivo, tehnološkimi rešitvami in dolgoletnimi izkušnjami sodelujemo z inženiringi v pripravah celostne rešitve v smislu kakovostnega in tesnega sodelovanja na vseh področjih nerjavečih izdelkov in površinskih obdelav.
Načrtujemo, dobavljamo, montirami in vzdržujemo specialno procesno opremo.

LASTEN RAZVOJ

Podjetje INOKS ima lasten R&R (raziskovalno-razvojni) oddelek in je pri ministrstvu za znanost registriran in vpisano v evidenco raziskovalnih organizacij. Z lastnim R&R oddelkom dokazujemo, da nenehno strmimo k stalnemu raziskovanju in razvoju lastnih postopkov in da dolgoročno težimo k odličnosti lastnih poslovnih procesov.

PROJEKTNO VODENJE

  •  priprava in izvedba
  •  remontnih storitev na strojnem področju
  •  celovito obvladovanje projektov do predaje
  •  vodenje in koordinacija
  •  vodenje investicijskih projektov
  •  zagotavljanje kakovosti skladno z zahtevami standardov
  •  procesne reakcije

© Copyright - Inoks EU d.o.o.